Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Кавира Принт
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: ул. Проф. Георги Павлов 34 карта
Телефони: +359 988 881 003
Email: office@kavira.com
Url: http://www.kavira.com
Тематики
Икономика, Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-619-92717  (Стари кодове: 978-619-91074)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ивайло Стоянов Гроздев управител Отговорно лице