Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Книги-Игри
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Кирил и Методий 8 карта
Телефони: +359 885 763 231
Email: benyo9@yahoo.com
Url: http://game-books.info
Тематики
Фантастика, Детско-юношеска литература, Книга-игра
Статус
Активен
Кодове 978-619-91002
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Паунов Александров Отговорно лице