Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Братя Бобокови
Адрес
Град: Русе  7000
Улица/квартал: ул. Борисова 73 карта
Телефони: (082)83-09-82
Email: dragannum@abv.bg
Тематики
История, Нумизматика, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-954-9460
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Проф. Димитър Георгиев Драганов управител Отговорно лице