Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бодео
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Прага 8 карта
Телефони: +359 878 598 042, +359 878 369 021
Email: office@alfapmv.com
Url: http://www.alfapmv.com
Тематики
Детско-юношеска литература, Картинна книга, Компютър и информационни науки, обработка на данни, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7235
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ивайло Петров Георгиев Лице за контакт
Иван Бойков Ненков управител Отговорно лице