Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ормай
Адрес
Град: София  1100
Улица/квартал: жк Витоша, ул. Проф. Г. Златарски 19 вх. Б ет. 4 карта
Телефони: +359 898 406 505
Email: omajmeny@gmail.com
Url: http://ormay.eu/
Тематики
Философия, Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-91052
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кремена Стефанова Дачова Отговорно лице