Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Забелски глас
Адрес
Град: София  1404
Улица/квартал: жк Гоце Делчев бл. 28 карта
Телефони: +359 896 808 944
Email: zabelskiglas@gmail.com
Url: http://egveen.wix.com/zabelskiglas
Тематики
Театър и драма, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90607
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валерия Димитрова председател на УС Отговорно лице