Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИМОТИМ
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: бул. Цар Борис вх. III карта
Телефони: (02)952-56-51
Факс: 857-720
Email: info@imoteam.net
Тематики
Компютър и информационни науки, обработка на данни, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-91886
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1612
Улица/квартал: бул. Цар Борис вх. III карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Велислав Александров Петров управител Отговорно лице