Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Стандарт
Адрес
Град: София  1797
Улица/квартал: жк Младост 86 Б ет. 5 ап. 88 карта
Телефони: (02)871-05-31
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-8976
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Димитров Димов управител Отговорно лице