Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Държавна опера - Русе
Адрес
Град: Русе  7000
Улица/квартал: пл. Света Троица 7 карта
Телефони: +359 878 825 040
Email: ruseopera@gmail.com
Url: http://www.ruseopera.com
Тематики
Изкуство, Музика
Статус
Активен
Кодове 978-619-90401
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любомир Кутин зам. директор Лице за контакт
Найден Тодоров директор Отговорно лице