Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Макрос 2001
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 45 карта
Телефони: 0898 645-424
Email: makros@makros.net
Url: http://www.makros.net
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Обществени науки, социология, Детско-юношеска литература, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-702
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Книжна борса МАКРОС
Град: Пловдив
Улица/квартал: Родопи 70 карта
Телефони: 032 / 64 29 00 ; GSM 0898 64 84 14
Email: book@makros.net
Url: http:\\book.makros.net
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Станислав Георгиев Николов Лице за контакт
Георги Станчев Николов Управител Отговорно лице Телефони: 0898 641-484