Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академично издателство "Ценов" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Адрес
Град: Свищов  5250
Улица/квартал: ул. Емануил Чакъров 2 карта
Телефони: +359 882 552 512
Факс: +359 631 87 355
Email: d.aleksandrova@uni-svishtov.bg
Url: http://www.uni-svishtov.bg
Тематики
Икономика, Учебници за ВУЗ, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-23
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.eAcademy.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
инж. Димитринка Александрова Лице за контакт
проф. д-р Марияна Божинова ректор Отговорно лице