Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Инфо Клас
Адрес
Град: София  1301
Улица/квартал: ул. Лавеле 18 карта
Телефони: (02)989-08-02
Факс: 980-62-98
Email: office@info-class.com
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-91705
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1301
Улица/квартал: ул. Лавеле 18 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мария Николаева Велева изп. директор Отговорно лице