Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Инфо Клас
Адрес
Град: София  1301
Улица/квартал: ул. Лавеле 18 карта
Телефони: +359 2 980 62 98
Факс: +359 2 980 62 98
Email: office@info-class.com
bp@info-class.com
Url: http://www.info-class.com
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-91705
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мария Велева Отговорно лице