Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение за валдорфска детска градина и училище - Стара Загора
Адрес
Град: Стара Загора  6004
Улица/квартал: ул. Августа Траяна 3 ап. 12 карта
Телефони: +359 883 346 117
Email: new_waldorf_sz@yahoo.com
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91901
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Наталия Якимова - Дончева Лице за контакт
Валентина Петрова Тодорина Отговорно лице