Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Вариант БГ
Адрес
Град: София  1574
Улица/квартал: ул. Слатинска 53 вх. Д ет. 2 ап. 90 карта
Телефони: +359 2 973 32 87
Email: office@variant.bg
Тематики
Обществени науки, социология, Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Кодове 978-954-91168
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Страхил Александров Страшилов управител Отговорно лице