Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Мемра
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Веслец 26 карта
П.К.: 33
Телефони: (02)983-29-30
Факс: (02)983-29-30
Email: memrah@iname.com
order@memrah.bg
Url: http://www.memrah.bg
Тематики
Философия, Психология, Християнска религия, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-670
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стоян Георгиев управител Отговорно лице