Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Немезида
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Христо Ботев 22 карта
Телефони: +3592 954 97 07, +3592 951 62 46
Факс: +3592 954 97 07
Email: sofi_r@abv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Право, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-954-9615
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Величко Димитров Руменчев Отговорно лице