Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИК Славика-21 - Иван Йотов
Адрес
Град: София  1712
Улица/квартал: жк Младост 3 бл. 353 вх. В ет. 8 карта
Телефони: (02)876-44-87
Email: iviotov@abv.bg
Тематики
Икономика, Обществени науки, социология, Поезия, Биографии, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-954-8439
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Маринов Йотов Отговорно лице