Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: ул. Теодосий Търновски 2 карта
Телефони: +359 62 631 176; +359 884 947 886
Email: vtupress@ts.uni-vt.bg
Url: http://www.uni-vt.bg
Тематики
Философия, Психология, Литература, езикознание, лингвистика, Библиография и библиотекознание, Музика, Периодични издания, Поезия, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-208  (Стари кодове: 978-954-524)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Красимира Йорданова Мутафова Отговорно лице
Диана Стефанова Вацова Лице за контакт