Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство Ико-Консулт
Адрес
Град: Варна  9010
Улица/квартал: ул. Дубровник 36 ет. 5 ап. 15 карта
Телефони: +359 882 164 683
Email: ikoconsult@gmail.com
Url: http://www.ikoconsult.eu
Тематики
Икономика, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-8235
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Йорданов Петров управител Отговорно лице