Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев бл. 25 карта
Телефони: +359 2 871 23 11
Факс: +359 2 871 01 07
Email: iempam@bas.bg
museum.nam.bg@gmail.com
Url: http://www.iempam.bas.bg
Тематики
Биология, История, Антропология, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-92042
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
гл. ас. д-р Мария Христова-Пенкова Лице за контакт
проф. д-р Светлозара Любомирова Петкова директор Отговорно лице