Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
National Student Information and Career Center (NSICC)
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Народно събрание 10 карта
Телефони: +359 2 988 29 82
Email: sidi@abv.bg
Url: http://infocareercenter.org
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-90547
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://mgames-youth.org
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светослав Димов председател на УС Отговорно лице