Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Знание 2012
Адрес
Град: София  1750
Улица/квартал: р-н Младост, ул. Димитър Моллов 28 Б карта
Телефони: +359 898 774 467
Email: mishkapublisher@gmail.com
Тематики
Поезия, Детско-юношеска литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7378
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ангел Христанов управител Отговорно лице
Лидия Мишева мениджър издателска дейност Лице за контакт