Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Еленка Петрова Христова
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: жк Илинден бл. 55 вх. Г ап. 74 карта
Телефони: +359 886 938 167
Email: BG345@mail.ru
Тематики
Научно-популярна литература, Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-91169
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Еленка Петрова Христова Отговорно лице