Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Четири лапи"
Адрес
Град: София  1463
Улица/квартал: бул. Ген. Михаил Д. Скобелев 39 карта
Телефони: +359 2 953 17 84
Факс: +359 2 952 11 98
Email: office@vier-pfoten.bg
Url: http://www.vier-pfoten.bg
Тематики
Екология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90428
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Явор Гечев Отговорно лице