Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сталкер
Адрес
Град: Варна  9005
Улица/квартал: карта
Email: stalker.books@gmail.com
Url: http://www.milanasadurov.com
Тематики
Икономика, История
Статус
Активен
Кодове 978-954-8196
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Миглена Асадурова Отговорно лице