Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Хюмартс"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Г. С. Раковски 153 Б ап. 19 карта
Телефони: +359 878 321 832
Email: dimitar.nik.dimitrov@outlook.com
Url: http://www.ivodimchev.com
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-619-7310
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Димитров Лице за контакт
Ивайло Димчев директор Отговорно лице