Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българско Археологическо Сдружение
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 21 карта
Телефони: +359 877 476 132
Email: bularchaeo@archbg.net
Url: http://www.archaeology.archbg.net
Тематики
Археология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90437
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Красимира Тодорова председател на УС Отговорно лице