Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българско Археологическо Сдружение
Адрес
Град: с.Томпсън, общ. Своге  2285
Улица/квартал: ул.Топола 3 карта
Телефони: +359 875 337 742
Email: baa@bgheritage.bg
Url: http://www.baa.bgheritage.bg
Тематики
Археология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90437
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Красимира Лука Тодорова председател на УС Отговорно лице