Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Архипелаг
Адрес
Град: София  1404
Улица/квартал: ул. Киро Тулешков 3 карта
Телефони: +359 878 100 688
Email: office@arhipelag-bg.com
Url: http://www.arhipelag-bg.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-456
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Виктор Звезденов Златарев управител Отговорно лице
Галина Златарева Лице за контакт
Теодора Димова Отговорно лице