Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИНТЕЛЕКСПЕРТ 94
Адрес
Град: Пловдив  4004
Улица/квартал: ул. Атанас Каменаров 5A карта
Телефони: +359 878 866 544; +359 878 134 795
Email: vladimir@intelexpert94.com
Url: http://www.intelexpert94.com
Тематики
Икономика, Художествено-документална литература, Техника, Учебници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7220  (Стари кодове: 978-954-8835)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Владимир Йотов Иванов управител Отговорно лице