Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Атон
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Шипка 44 карта
Телефони: (02)944-20-09
Email: balkanika@mail.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8252
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Стоянов Отговорно лице