Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация С.Е.Г.А.
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Княз Борис I 85 ет. 2 карта
Телефони: +359 2 988 36 39
Email: cega@cega.bg
Url: http://www.cega.bg
Тематики
Обществени науки, социология, Художествено-документална литература, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-9630
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Румян Сечков Отговорно лице
Росица Благоева Лице за контакт