Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Макрос
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Цариградско шосе 45 карта
Телефони: +359 898 641 484
Email: makros@makros.net
Url: http://www.makros.net
Тематики
Образование, просвета, специално образование, Нумизматика
Статус
Активен
Кодове 978-954-561  (Стари кодове: 978-954-90806)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Станчев Николов Отговорно лице