Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Артиздат 5
Адрес
Град: София  1510
Улица/квартал: жк Хаджи Димитър бл. 132 вх. В карта
Телефони: (02)983-48-57
Факс: (02)983-48-57
Тематики
Изкуство, Обществени науки, социология, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8797
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Трайчо Велчев управител Отговорно лице