Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Искри
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Евлоги Георгиев 85 карта
Телефони: 0888 061-912
Email: iskri.publishing@gmail.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши
Статус
Активен
Кодове 978-954-92834
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мила Назърова управител Отговорно лице