Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Авалон Пъблишинг
Адрес
Град: София  1330
Улица/квартал: жк Разсадника бл. 24 вх. Б ет. 5 ап. 37 карта
Телефони: 0888 701-957
Email: ilianboyanov@abv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, История, Право
Статус
Активен
Кодове 978-954-9704
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илиян Боянов управител Отговорно лице