Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Авалон Пъблишинг
Адрес
Град: София  1330
Улица/квартал: жк Разсадника бл. 25 карта
Телефони: +359 888 701 957
Email: avalonpublishing@abv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, История, Право
Статус
Активен
Кодове 978-954-9704
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.avalon-knigi.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илиян Георгиев Боянов управител Отговорно лице