Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Регионален исторически музей - София
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Бански 1 карта
Телефони: +359 2 985 44 55
Email: director@sofiahistorymuseum.bg
mfilipov88@gmail.com
Url: http://www.sofiahistorymuseum.bg
Тематики
Архитектура и дизайн, История, Художествена литература, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-619-92473  (Стари кодове: 978-619-91136)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница книжарница
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Париж 2 карта
Книжарница книжарница
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Мария Луиза 16 карта
Книжарница книжарница
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Бански 1 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Марио Филипов Лице за контакт
доц. д-р Венета Ханджийска-Янкулова Отговорно лице