Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Деал - Емилия Недялкова
Адрес
Град: София  1172
Улица/квартал: жк Дианабад, бл. 33 вх. Е ет. 8 ап. 138 карта
Телефони: (02)920-50-84
Email: dealbg@abv.bg
Url: http://www.elbook.eu
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-92637
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1373
Улица/квартал: жк Западен парк бл. 60 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емилия Петрова Недялкова управител Отговорно лице