Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Литературен кръг "Смисъл"
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: карта
Email: smisal2013@gmail.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91730  (Стари кодове: 978-619-91148, 978-619-90318)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Виолета Христова Гъркова Председател на УС Отговорно лице