Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Game Tale
Адрес
Град: Стара Загора  6000
Улица/квартал: ул. Братя Жекови 109 вх. В ап. 80 карта
Телефони: +359 882 299 138
Email: l.raykova@stzagora.com
Url: http://www.gametale.eu
Тематики
Художествена литература за деца и юноши
Статус
Активен
Кодове 978-619-7269
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.gametale.eu
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любомира Райкова Лице за контакт
Никола Райков управител Отговорно лице