Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Профи Принт
Адрес
Град: Русе  7000
Улица/квартал: ул. Едуард Винтер 2 вх. 3 ет. 2 карта
Телефони: +359 884 180 717
Email: profiprint.solutions@gmail.com
Url: http://www.profiprint-bg.com
Тематики
Обществени науки, социология, Социални грижи, социално осигуряване
Статус
Активен
Кодове 978-619-7557
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.profiprint-bg.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Нели Миланова управител Отговорно лице
Симилиян Стефанов Лице за контакт