Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт по математика и информатика БАН
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев бл. 8 карта
Телефони: +359 2 979 38 28
Факс: +359 2 971 36 49
Email: office@math.bas.bg
library@math.bas.bg
Url: http://www.math.bas.bg
Тематики
Математика и статистика, Компютър и информационни науки, обработка на данни, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-8986  (Стари кодове: 978-954-9650)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. дмн Петър Бойваленков директор Отговорно лице