Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бисер Стоянов Манолов
Адрес
Град: София  1434
Улица/квартал: кв. Симеоново карта
Телефони: +359 888 747 220
Email: bisser.manolov@yahoo.com
Url: http://www.pushykitty.com/
Тематики
Художествена литература за деца и юноши
Статус
Активен
Кодове 978-619-91473
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Бисер Стоянов Манолов Отговорно лице