Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ГЕРВИ
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Гладстон 42 карта
Телефони: +359 878 567 711, +359 898 807 878
Email: kdecheva@gmail.com
geti26@yahoo.com
Url: http://www.choco-tales.com
Тематики
Домакинство и готварство, Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90819
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Генриета Григорова управител Отговорно лице
Красимира Дечева Лице за контакт