Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Егмонт България
Адрес
Град: София  1142
Улица/квартал: ул. Фритьоф Нансен 9 ет. 4 карта
Телефони: +359 2 988 01 20
Email: nks@ebu.egmont.com
Url: http://www.egmontbulgaria.com
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Художествена литература за деца и юноши, Периодични издания, Комикси, Енциклопедии, справочници, речници, Книга-игра, Картинна книга, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-27  (Стари кодове: 978-954-446)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Офис Административен офис
Град: София  1142
Улица/квартал: ул. "Фритьоф Нансен" 9 ет. 4 карта
Телефони: +359 2 988 01 20, +359 2 988 01 37, +359 2 422 41 20, +359 2 422 41 21, +359 2 422 41 22
Факс: +359 2 988 02 23
Email: mail@egmontbulgaria.com
Офис Търговски офис и склад
Град: София  1528
Улица/квартал: ул. „Неделчо Бончев“ 10 карта
Телефони: +359 2 422 40 18
Email: sales@egmontbulgaria.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Велизара Добрева Изпълнителен директор Отговорно лице
Надежда Кирова-Шопова Лице за контакт