Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Егмонт България
Адрес
Град: София  1142
Улица/квартал: ул. Фритьоф Нансен 9 ет. 4 карта
Телефони: (02)422-41-20, (02)422-41-21
Факс: (02)988-02-23
Email: mail@egmontbulgaria.com
Url: http://www.egmontbulgaria.com
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Художествена литература за деца и юноши, Периодични издания, Комикси, Енциклопедии, справочници, речници, Книга-игра, Картинна книга
Статус
Активен
Допълнителна информация
Административен офис на "Егмонт България": Адрес: 1142 София, ул. "Фритьоф Нансен" 9, ет. 4 Телефони: 02/ 422 41 20, 422 41 21, 422 41 22, 422 41 23
Кодове 978-954-27  (Стари кодове: 978-954-446)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Офис Административен офис
Град: София  1142
Улица/квартал: ул. "Фритьоф Нансен" 9 ет. 4 карта
Телефони: 02/ 422 41 20, 422 41 21, 422 41 22, 422 41 23, 988 01 20, 988 0137
Факс: 02/ 988 0223
Email: mail@egmontbulgaria.com
Url: http://egmontbulgaria.com
Офис Търговски офис
Град: София  1784
Улица/квартал: бул. "Цариградско шосе" 113А карта
Телефони: 02/ 422 40 18
Факс: 02/ 877 94 27
Email: sales@egmontbulgaria.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Велизара Добрева Изпълнителен директор Отговорно лице
Надежда Кирова-Шопова специалист художествена литература Лице за контакт Телефони: 02/ 422 41 20, 422 41 21, 422 41 22, 422 41 23
Златина Сакалова специалист списания Лице за контакт Телефони: 02/ 422 41 20, 422 41 21, 422 41 22, 422 41 23
Елисавета Балтова специалист книги Лице за контакт Телефони: 02/ 422 41 20, 422 41 21, 422 41 22, 422 41 23