Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Лавеле 10 карта
Телефони: +359 2 417 44 19
Email: bapid@bapid.com
Url: http://www.bapid.com
Тематики
Право, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-91003
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Соня Кръстева Владимирова изп. директор Отговорно лице