Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИМИР - Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. Антим I 55 карта
Телефони: (02)832-31-12; (02)832-40-44
Факс: (02)832-00-15
Email: morozova@imir-bg.org
Url: http://www.imir-bg.org
Тематики
Фолклор и етнология, Обществени науки, социология
Статус
Активен
Кодове 978-954-8872
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антонина Желязкова директор Отговорно лице