Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Научно издателство НСА ПРЕС
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: жк Студентски град, ул. Акад. Стефан Младенов 21 карта
Телефони: +359 2 401 42 58, +359 892 299 701
Email: nsapress2@nsa.bg
Url: http://www.nsa.bg
Тематики
Спорт, Наука, Периодични издания, Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Допълнителна информация
Научно издателство НСА ПРЕС издава научна периодика и научна и учебно-методична литература в областта на спорта, физическото възпитание и кинезитерапията.
Кодове 978-954-718
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1700
Улица/квартал: жк Студентски град, ул. Акад. Стефан Младенов 21, Национална спортна академия "Васил Левски" ет. 2 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Станислав Димитров Христов директор Отговорно лице