Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Български олимпийски комитет
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: Ангел Кънчев 4 карта
Телефони: +359 2 987 56 95
Факс: +359 2 987 03 79
Email: nocbulgaria@bgolympic.org
Url: http://www.bgolympic.org
Тематики
Спорт
Статус
Активен
Кодове 978-619-90305
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Белчо Горанов генерален секретар на ИБ на БОК Лице за контакт Телефони: +359 888 527 321
Стефка Костадинова председател Отговорно лице