Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Право и Интернет"
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. Българска морава 54 ет. 6 карта
Телефони: +359 2 446 06 44
Email: office@netlaw.bg
Url: http://www.netlaw.bg
Тематики
Право
Статус
Активен
Кодове 978-619-7192
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Георгиев Димитров председател на УС Отговорно лице