Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИЕПИ
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: Студентски град, бл. 6 А вх. В ап. 14 карта
Телефони: 0888-912-718
Факс: (02)868-41-84
Email: iepineteu@gmail.com
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-954-92909
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Петров Динев управител Отговорно лице